Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 22 2015

nensi
4732 1d18 500
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viarugia rugia
Sponsored post
feedback2020-admin
nensi
8131 872b
Reposted fromfitspro fitspro viaszyszaak szyszaak
nensi
1089 11d4 500
Reposted fromslodziak slodziak viaszyszaak szyszaak
nensi
7660 3722
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaszyszaak szyszaak
nensi
1065 d3a3
nensi
nensi
3159 aca2 500
nensi
1894 4665
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaszyszaak szyszaak
nensi
nensi
9733 8b13 500
Reposted fromMrArtdiablo MrArtdiablo viaszyszaak szyszaak
nensi
Decyzje, które podejmuje się w ułamku sekundy, zawsze odkrywają naszą prawdziwą naturę, nasze uatentyczne ja. Czy nam się to podoba, czy nie. I kiedy przychodzi ten ułamek sekundy, nie myśl, nie analizuj, nie czuj i nie odgaduj cudzych zamiarów. Po prostu reaguj. Uwierz. Uwierz sobie.
— Alex Kava
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaszyszaak szyszaak
nensi
8318 24e2
Reposted fromaniczorka aniczorka viaszyszaak szyszaak
nensi
3769 663f 500
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaszyszaak szyszaak
nensi
1419 a720
nensi
2669 5c09 500
Reposted frommiischa miischa viaszyszaak szyszaak
nensi
0601 7282
Reposted fromSweetRevelation SweetRevelation viaszyszaak szyszaak
nensi
7518 ad58
Reposted frompompompom pompompom viaszyszaak szyszaak
nensi
Reposted fromnosmile nosmile viaszyszaak szyszaak
nensi
Reposted fromexistential existential viaszyszaak szyszaak
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...